Skromné súkromné investície

  • 8. 3. 2017

Globálna finančná kríza mala za následok zníženie potenciálneho rastu ekonomík a úrovne súkromných investícií v celej Európe, Slovensko nie je výnimkou.

Na Slovensku prispievajú k pomalším investíciám slabší dopyt, menšie zisky a slabé čerpanie úverov. Firmy musia hodnotiť pri rozhodovaní o investíciách ich očakávanú výnosnosť v porovnaní s nákladmi projektu.

Náklady najmä vo forme očakávaných reálnych úrokov sú v súčasnosti nízke, zároveň podľa prieskumu firmy na Slovensku nepociťujú finančné obmedzenia. Situácia naznačuje, že pri rozhodovaní má výraznejší vplyv očakávaný dopyt. K situácii súkromných investícií na Slovensku bližšie v Makroekonomickom komentári 2017/01.