Hospodárenie rozpočtu v roku 2014

  • 22. 4. 2015

Včera Eurostatom zverejnené čísla o vývoji hospodárenia rozpočtu za rok 2014 prinášajú pozitívne správy, na druhej strane je potrebné poukázať na významné zmeny v štruktúre príjmov a výdavkov. V roku 2014 nebola využitá príležitosť priblížiť sa viac k udržateľným verejným financiám.