Kedy skončí dlhová kríza?

  • 5. 11. 2012

Management pohľadávok 2012, 6. – 7. novembra 2012, Bratislava, prezentoval Mgr. Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.