Základný rámec fungovania Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

  • 5. 11. 2012

Základná prezentácia o úlohách Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v rámci celkového fiškálneho rámca na Slovensku. (Október 2012)