Daňová prognóza (marec 2021)

  • 7. 4. 2021

Silnejší trh práce v nasledujúcich rokoch prinesie výrazne vyššie príjmy a vytvorí priaznivé podmienky pre aktívnejšie ozdravovanie verejných financií.