Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2017

  • 20. 7. 2018

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2017 úroveň 1,02 % HDP čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP) nebol zatiaľ dosiahnutý.

V základnom hodnotení RRZ identifikovala, že zlepšenie štrukturálneho salda bolo vyššie ako vyžadovalo pravidlo o 0,42 % HDP, v prípade výdavkového pravidla nastala odchýlka vo výške 0,18 % HDP. Po zohľadnení dodatočných faktorov (nižšie úrokové náklady a neočakávané príjmy) došlo vo vývoji štrukturálneho salda k odchýlke 0,20 % HDP, t.j. odchýlka je do 0,5 % HDP.

Naopak, dodatočné faktory (nižšie výdavky na spolufinancovanie a zvýšenie efektívnosti výberu DPH) zlepšili vývoj upravených výdavkov, čím sa pravidlo splnilo o 0,05 % HDP. Približovanie k strednodobému cieľu nebolo po zohľadnení dodatočných faktorov dostatočne rýchle. Zároveň však nedošlo k prekročeniu pravidlom povolenej odchýlky, preto podľa RRZ výrazná odchýlka nenastala a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.