Koniec rovnej dane na Slovensku

  • 13. 10. 2015

V novom komentári sme sa zamerali na hodnotenie dopadov daňovo-odvodového balíčka z roku 2013. Z našej analýzy vyplýva, že zmeny v zdaňovaní fyzických osôb a v platení sociálnych a zdravotných odvodov v konečnom dôsledku prinesú rozpočtu dodatočné príjmy, aj keď ich úroveň v čase klesne len na 60% okamžitého efektu.

Je to preto, lebo ekonomika reaguje na vyššie dane a odvody poklesom úrovne miezd a produkcie oproti stavu bez balíčka opatrení. Daňovo-odvodový balíček z roku 2013 ako celok tiež paradoxne mierne znížil mieru progresivity daňovo-odvodového systému, ale nepriniesol viditeľné zmeny v príjmovej nerovnosti obyvateľstva.