Hospodárenie verejnej správy v roku 2013

  • 23. 4. 2014

Vláde sa podarilo splniť hlavný cieľ, znížiť deficit pod 3 % HDP v metodike ESA95. Medziročne sa saldo znížilo o 1,7 % HDP zo 4,5 % v roku 2012 na úroveň 2,8% HDP v roku 2013. Štrukturálny deficit dosiahol úroveň 3 % HDP. Berúc do úvahy aj ďalšie faktory s dlhodobým vplyvom sa saldo zlepšilo o 1,8 % HDP.