Na hrane

  • 1. 1. 2016

Komplexné zhodnotenie výsledkov za rok 2015 Radou bude zverejnené najneskôr zajtra

Eurostat zverejnil, že deficit slovenských verejných financií dosiahol v roku 2015 približne 3% z HDP (2,7% z HDP v roku 2014). Už druhý rok po sebe sa vláde nepodarilo udržať schodok pod plánovanou hodnotou (2,49%) a aj pre rok 2016 platí, že bez dodatočných opatrení je cieľ na úrovni 1,93% z HDP v nedohľadne. Potvrdzuje sa, že smerovanie k vyrovnanému rozpočtu je zatiaľ len prázdna fráza a skôr platí filozofia „tri percentá a dosť“.

Výsledky za rok 2015 hodnotím negatívne najmä z nasledujúcich dôvodov:

  • riziká, ktoré sa naplnili, neprišli ako blesk z jasného neba; RRZ na ne upozornila ešte pred prijatím rozpočtu na rok 2015 alebo v priebehu roka 2016,
  • neplatí ani to, že prišiel nečakaný výpadok príjmov; naopak, dane boli vysoko nad rámec očakávaní a pomohli aj nižšie úrokové sadzby; len bohužiaľ pozitíva sa nevyužili na zníženie deficitu ale na zvyšovanie výdavkov,
  • v štátnom rozpočte sa rozdali prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu vo výške 737 mil. EUR,
  • verejný dlh je ešte stále v sankčných pásmach zákona o rozpočtovej zodpovednosti; jeho pokles medziročne na 52,9% z HDP spôsobili predovšetkým jednorazové operácie a nie trvalé opatrenia.

Bohužiaľ výsledky za uplynulé roky len potvrdzujú ako veľmi chýbajú mechanizmy, ktoré by aspoň sčasti zabraňovali prejedaniu pozitív. Výdavkové limity, ktoré mali presne tento cieľ1, zatiaľ zavedené neboli. Chýba tak záväzný operatívny nástroj fiškálnej politiky na Slovensku. Paradoxne sa viac energie sústreďuje na zmäkčenie dlhovej brzdy ako na dobudovanie dôveryhodného fiškálneho rámca.

Čaká nás v nasledujúcich desaťročiach najhoršia demografická zmena spomedzi krajín EÚ, bolo by ekonomickou samovraždou vstupovať do tohto obdobia s vysokým dlhom. Preto každá nevyužitá príležitosť zamrzí.


1Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ich zavedenie predpokladá, avšak bez konkrétneho termínu.