Nespavosť ministrov financií

  • 15. 4. 2014

Ministri financií sú len zriedka medzi najobľúbenejšími politikmi. Politické strany väčšinou sľubujú nižšie dane a vyššie verejné výdavky, pričom hlavnou úlohou ministra financií je zvyčajne tomu zabrániť.

Po vypuknutí finančnej krízy majú ešte ťažšie poslanie, nakoľko musia robiť presný opak sľubov a ich prácu ohraničujú rôzne pravidlá (domáce aj medzinárodné) a v konečnom dôsledku možný hnev finančných trhov. Navyše život prináša aj prekvapenia a ak financmajstri nemajú šťastie, tak okrem počiatočného marazmu musia bojovať aj s protivetrom nepríjmených správ.

Preto majú nočné mory v podobe väčších či menších fiškálnych rizík. Je možné tieto riziká napasovať do zmysluplného rámca? Ako by mali byť merané a komunikované smerom k verejnosti? To sú otázky, na ktoré hľadá odpovede najnovšia diskusná štúdia zverejnená na webe Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.