Nové pravidlá valorizácie prichádzajú zrejme neskoro, zlepšia tak ochranu dôchodkov pred budúcimi inflačnými šokmi

  • 24. 2. 2023

Národná rada SR väčšinou prítomných poslancov (139 zo 141) schválila zmeny v spôsobe valorizácie dôchodkov s účinnosťou od 1. januára 2024. Znenie zákona neprešlo pripomienkovým konaním a neobsahovalo doložku vplyvov na verejné financie. Navyše, pozmeňujúci návrh k valorizácii dôchodkov bol predložený štyri pracovné dni pred jeho schválením (8.2.2023).

Novela prináša dve úpravy existujúceho automatického mechanizmu valorizácie dôchodkových dávok sociálneho poistenia od januára 2024. Popri predĺžení obdobia, za ktoré sa tzv. dôchodcovská inflácia zohľadňuje do štandardnej valorizácie, bol prijatý aj nový automatický mechanizmus mimoriadnej valorizácie. Mimoriadna valorizácia môže lepšie ochrániť dôchodky pred infláciou v budúcnosti. Nakoľko sa zavádza až v neskoršej fáze tohto inflačného šoku, mimoriadna valorizácia by sa pri naplnení prognózy nemala spustiť v najbližších rokoch klesajúcej inflácie.

Podľa poslednej makroekonomickej prognózy RRZ, valorizácia dôchodkov by mohla dosiahnuť v budúcom roku 12,1 % namiesto 13,1 %, pri prognózovanej 6,9 % dôchodcovskej inflácii. Dôvodom je, že v čase klesajúcej inflácie je priemerná inflácia za dlhšie obdobie (prvých 9 mesiacov roka) mierne nižšia ako za kratšie obdobie (prvých 6 mesiacov roka). Klesajúca inflácia však zabezpečí v každom roku reálne nárasty dôchodkov. V rokoch 2025 by tak valorizácia mohla dosiahnuť 7,2% (vs. dôch. inflácia 4,5 %) a 4,6 % (vs. dôch. inflácia 2,6 %).

Zmena valorizácie by mohla zlepšit finančnú situáciu Sociálnej poisťovne o 92,6 mil. eur v budúcom roku, s nárastom na 147,9 mil. eur v roku 2026. To bude znamenať pozitívny dopad na úrovni 94,3 – 159,1 mil. eur na verejné financie.

Rada opakovane pripomína, že dôchodkový systém bol v roku 2018 podľa OECD (ako aj RRZ) považovaný za udržateľne nastavený voči zhoršujúcej sa demografii na Slovensku. Aj po vylepšeniach v roku 2022 (stále nedostatočných) však tlak na Sociálnu poisťovňu ostal na horizonte 50 rokov vyšší priemerne o 1 mld. eur voči legislatíve z roku 2018.

Celú kvantifikáciu opatrenia nájdete tu.