Občas nahlas, väčšinou potichu

  • 9. 12. 2016

V období rokov 2008 až 2016 vzrástlo daňové zaťaženie pracovných príjmov vo väčšej miere vplyvom tzv. tichého zdanenia ako zmenou legislatívy.

K celkovému nárastu priemernej efektívnej sadzby dane z príjmov fyzických osôb o 2,0 p.b. prispelo tiché zdanenie 1,1 p.b., zatiaľ čo priame legislatívne úpravy prispeli 0,9 p.b.. V rokoch 2017 až 2019 bude efekt tichého zdanenia zvýraznený aj postupným poklesom vplyvu odvodovej odpočítateľnej položky pre zdravotné odvody.