Výnimka potvrdzuje pravidlo?

  • 24. 12. 2015

Ako námet do diskusie ponúkam jednoduchý graf znázorňujúci tri veličiny:

  1. Hranicu prísnejších sankcií ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (v súčasnosti 55% z HDP s postupným poklesom na 53% do roku 2019). Ide o úroveň kedy dlhová brzda začína skutočne „hrýzť“.
  2. Plány vlády do roku 2019 prezentované v programe stability. Ak to vláda myslí s vyrovnaným rozpočtom naozaj vážne, hrubý dlh Slovenska by do roku 2019 mal klesnúť na úroveň 47,3% z HDP.
  3. Len čisto z ilustratívnych dôvodov na chvíľu predpokladajme, že vládne ciele nie sú myslené až tak vážne a pridajme do každého roku v období 2016-2019 ročne 500 mil. EUR navyše (permanentné zvýšenie deficitu o pol miliardy).

Do roku 2019 by sme museli oproti vldádnym plánom minúť o 5,5 mld. EUR viac (kumulatívne) aby sme narazili na tvrdšie sankcie ústavného zákona.