Fiškálna databáza

Riziko dlhodobej udržateľnosti verejných financií

Stav verejných financií je vtedy dlhodobo udržateľný, ak verejný dlh bez zmien v politikách neprekročí horný limit dlhovej brzdy v nasledujúcich desaťročiach. Inak povedané, keby v budúcnosti platilo súčasné nastavenie zákonov, dlh by sa nevymkol spod kontroly. To, či je stav verejných financií dlhodobo udržateľný, RRZ pravidelne vyhodnocuje cez výpočet hodnoty ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti. Samotný ukazovateľ vyjadruje o koľko percent HDP je potrebné zlepšiť hospodárenie, aby sa dosiahla dlhodobá udržateľnosť verejných financií na dlhodobom horizonte.

Graf je rozdelený do troch pásiem: 

  • Nízke riziko – hodnota ukazovateľa menej ako 1% z HDP,
  • Stredné riziko – hodnota ukazovateľa 1% až 5% z HDP,
  • Vysoké riziko – hodnota ukazovateľa nad 5% z HDP.

Na dlhodobú udržateľnosť verejných financií vplýva akákoľvek legislatívna úprava, ktorá má dlhodobý vplyv na verejné financie. Môže sa jednať o zmeny a úpravy v dôchodkovom systéme, zaradenie nových sociálnych dávok a podobne. Zhoršenie stavu verejných financií sa prejavuje nárastom ukazovateľa, naopak ozdravenie, resp. konsolidácia verejných financií sa prejaví poklesom ukazovateľa. 

Detailnejšie informácie o ukazovateli dlhodobej udržateľnosti je možné nájsť v sekcii Dlhodobá udržateľnosť.