Možný vplyv novej metodiky ESA2010 na verejné financie

  • 1. 7. 2013

Nové účtovné štandardy ESA2010 prinášajú podstatné zmeny aj pre vykazovanie verejného dlhu a deficitu, čo je kľúčové z pohľadu implementácie procedúr Paktu stability a rastu ako aj pre účely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Priložený komentár Rady pre rozpočtovú zodpovednosť opisuje a kvantifikuje možné riziká, ktoré by mala zmena priniesť pre Slovensko.