Najlepšie zarábajúci zamestnanci na Slovensku: kto sú a čo robia

  • 9. 4. 2015

Cieľom komentára je prispieť k lepšiemu poznaniu najlepšie zarábajúcej vrstvy (horného 1 percenta) zamestnancov v porovnaní s ostatnými zamestnancami na Slovensku. Hoci komentár neobsahuje normatívne odporúčania, samotná prezentácia faktov môže byť osožná v diskusii o vhodnom nastavení parametrov daňového a odvodového systému.