Deficit sa drží pod úrovňou 4 mld. eur (Semafor september 2022)

  • 29. 9. 2022

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 3,8 mld. eur

• KRRZ mierne znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2022, oproti augustovej prognóze došlo k zníženiu schodku o 29 mil. eur (0,03 % HDP). Deficit VS tak môže dosiahnuť úroveň 3 760 mil. eur (3,5 % HDP). Napriek dodatočným výdavkom vyplývajúcim z nových opatrení sa schodok VS znižuje kvôli pretrvávajúcemu pomalému tempu čerpania kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu (ŠR) a investícií z Plánu obnovy.

• V aktuálnom odhade sú zahrnuté výdavky na vládou navrhované druhé vyplatenie 13.dôchodku v sume 208 mil. eur (0,2 % HDP). V prípade schválenia vládnej novely zákona o štátnom rozpočte by prišlo k vytvoreniu zdrojov na financovanie dodatočných výdavkov, ktoré by mohli navýšiť deficit až o 1 290 mil. eur (1,3 % HDP).

• Pozitívna odchýlka prognózy od salda rozpočtu je vo výške 1 454 mil. eur (1,4 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na rýchly nárast cien a prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine.

• Výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet, odhadovaný príspevok k zlepšeniu salda dosahuje úroveň 1 684 mil. eur (1,6 % HDP). Vyšší výnos očakávame najmä pri daniach, kde vysoká inflácia navyšuje rast makroekonomických báz oproti predpokladom rozpočtu (najmä dane z práce a DPH).

• Čerpanie prostriedkov z EÚ fondov a Fondu obnovy naďalej zaostáva za predpokladmi rozpočtu, čo možno vidieť v nízkych objemoch čerpania výdavkov na spolufinancovanie. Odhadovaná úspora oproti rozpočtu vzrástla na úroveň 326 mil. eur (0,3 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.