RRZ upozornila na nesprávny výpočet limitu v novej zmene zákona, jeho hodnota sa tak znížila o viac ako 400 mil. eur.

  • 9. 5. 2024

RRZ UPOZORNILA NA NESPRÁVNY VÝPOČET LIMITU V NOVEJ ZMENE ZÁKONA, JEHO HODNOTA SA TAK ZNÍŽILA O VIAC AKO 400 MIL. EUR.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť včera listom upozornila členov Výboru NR SR pre financie a rozpočet, že v aktuálne prerokovávanej zmene zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy došlo k nesprávnemu určeniu limitu verejných výdavkov na rok 2024. Ide o výpočet ministerstva financií už podľa predloženého vládneho návrhu na zmenu zákona o rozpočtových pravidlách, aktuálne prerokovávaného v zrýchlenom legislatívnom konaní (tzv. európske výdavkové limity).

Podľa informácii dostupných RRZ, poskytnutých ministerstvom financií o postupe výpočtu limitu a použitých predpokladoch, ktoré v plnej miere nekorešpondovali so skutočnosťou vykázanou za rok 2023 Štatistickým úradom SR vyjadrila v liste presvedčenie, že limit verejných výdavkov na rok 2024 navrhovaný v sume  58 156 141 457 eur je vyšší o viac ako 400 mil.

Vzhľadom na to, že proces skráteného legislatívneho konania žiaľ nevytvára dostatočný časový priestor na štandardnú diskusiu s ministerstvom financií, kde by sa úplne spresnila výška limitu a ujasnili podkladové údaje pre jeho výpočet, RRZ o svojich aktuálnych zisteniach obratom informovala členov Výboru NR SR pre financie a rozpočet.

RRZ oceňuje, že dnes ráno bol promptne podaný poslanecký pozmeňovací návrh, ktorým sa limit verejných výdavkov na rok 2024 znížil o 439 mil. eur, zohľadňujúc tak aktuálne dostupné údaje za rok 2023.

Stále však platí, že tohtoročný limit vychádzajúci z európskych pravidiel prakticky nebude vyžadovať dodatočnú konsolidáciu (stanovený limit na rok 2024 je prakticky totožný s odhadom MF SR uvedeným v programe stability), na rozdiel od súčasne platných národných výdavkových limitov. Vzhľadom na zlý stav dlhodobej udržateľnosti podčiarknutý slovenskými špecifikami – najmä zásadnou demografickou zmenou – nemusí byť aktuálne prijímaný koncept výdavkových limitov dostatočný. Univerzálne pravidlá navrhované pre širokú skupinu krajín, pričom takmer všetky majú lepšiu dlhodobú udržateľnosť a zároveň menšiu demografickú krízu pred sebou, podľa RRZ nemusia byť dostatočne funkčné a pružné.

RRZ má tiež obavu, že zrušenie existujúcich národných výdavkových limitov, ktoré sú v súlade s ústavným rámcom naviazané na dlhodobú udržateľnosť, môže odporovať článku 55a Ústavy SR a ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Podrobnejšie tu.

Celé znenie listu nájdete v prílohe.