Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2015)

  • 30. 4. 2015

V roku 2014, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov, došlo k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Hlavnou príčinou je zhoršenie štartovacej pozície z dôvodu medziročného zvýšenia deficitu verejných financií aj po očistení o dočasné vplyvy. Dlhodobé projekcie príjmov a výdavkov citlivých na demografické zmeny sa medziročne významne nemenili.

Uvoľnenie fiškálnej politiky zhoršilo hodnotu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti v minulom roku na 2,4 % z HDP oproti 1,9 % z HDP v roku 2013. Zmena ukazovateľa už berie do úvahy zmeny v daniach účinné od roku 2015, bez ktorých by bolo zhoršenie výraznejšie.