V roku 2015 pomáhajú rastu eurofondy

  • 19. 10. 2015

V roku 2015 je rast slovenskej ekonomiky výrazne podporený zvýšeným čerpaním eurofondov v dôsledku konca programového obdobia, čo zrýchli rast HDP v tomto roku podľa našich odhadov o 1.3 p.b.

Pre rok 2016 to znamená riziko spomalenia rastu v budúcom roku kvôli zvyčajne pomalšiemu rozbehu nových programových období. Bližšie k výpadku eurofondov a aktuálnym pozitívnym a negatívnym rizikám makroekonomického vývoja v Makroekonomickom komentári 2015/01.