Fiškálne multiplikátory z dvoch perspektív

  • 5. 5. 2015

Nové publikované štúdie RRZ porovnávajú alternatívne stratégie fiškálnej konsolidácie na Slovensku.

Využitím makroekonometrického modelu (MEM) a teoretického modelu (DSGE). Príspevky vo forme diskusných a pracovných štúdií o fiškálnych multiplikátoroch sú hlavne cestou ako podnietiť diskusiu o dizajne fiškálnej politiky na Slovensku.