Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozp. zodpovednosti a transparentnosti (august 2018)

  • 4. 9. 2017

Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti každoročne do 31. augusta posudzuje plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti za predchádzajúci rok.

Okrem hodnotenia najdôležitejšieho pravidla – ústavného limitu na dlh, prináša pohľad na ďalšie zákonom stanovené povinnosti, najmä v oblasti poskytovania a zverejňovania údajov, dlhu samospráv a financovania ich kompetencií.

Podobne ako v rokoch 2014 až 2016, aj v roku 2017 pokračoval pozitívny trend poklesu pomeru hrubého dlhu verejnej správy k HDP. V apríli 2018 Eurostat zverejnil údaje o hrubom dlhu ku koncu roka 2017 na úrovni 50,9 % HDP, čo znamená, že dlh sa nachádza v prvom sankčnom pásme ústavného zákona.

Keďže dlh je v sankčných pásmach ústavného zákona nepretržite od roku 2012, vláda každoročne predstavovala opatrenia na jeho zníženie v súlade so zákonom. Od najvyššej hodnoty 54,7 % HDP na konci roku 2013 klesol už štvrtý rok po sebe, celkovo o 3,9 p.b. Predstavené opatrenia však zatiaľ neviedli k jeho zníženiu mimo sankčných pásiem. V roku 2017 na rozdiel od predchádzajúcich rokov prispelo k zníženiu dlhu aj saldo hospodárenia verejnej správy bez jednorazových vplyvov.

Odpovede ZMOS boli RRZ doručené po uzávierke správy.