Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2016

  • 17. 7. 2017

Štrukturálny deficit verejnej správy dosiahol v roku 2016 úroveň 1,89 % HDP, čo znamená, že strednodobý cieľ v podobe približne vyrovnaného rozpočtu (štrukturálny deficit vo výške najviac 0,5 % HDP) nebol dosiahnutý.

Po zohľadnení dodatočných faktorov bola v prípade vývoja štrukturálneho salda a upravených výdavkov identifikovaná odchýlka do 0,5 % HDP. Keďže ani jeden z ukazovateľov neprekročil pravidlom povolenú odchýlku, po celkovom hodnotení nenastala podľa RRZ výrazná odchýlka a nie je potrebné spustiť korekčný mechanizmus.