Pandémia začne odoznievať od leta

  • 25. 3. 2021

„Pandémia začne odoznievať od leta, silný rast v budúcom roku bude ťahaný zdrojmi z EÚ, vytvorí sa tak priestor pre konsolidáciu verejných financií“

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť aktualizovala svoju makroekonomickú prognózu s cieľom vyhodnotiť realistickosť prognózy Ministerstva financií SR (IFP). Za týmto účelom bude RRZ transparentne pravidelne aj v budúcnosti zverejňovať svoju makroekonomickú prognózu a podá žiadosť o plnohodnotné členstvo vo Výbore pre makroekonomické prognózy. Porovnanie prognóz sa uskutočnilo počas zasadnutia Výboru pre Makroekonomické prognózy dňa 17. marca 2021.

Napriek menším číselným rozdielom je celkový pohľad na vývoj ekonomického prostredia podobný. Voči odhadu IFP, vyšší odhad rastu v tomto roku KRRZ je čiastočne kompenzovaný nižším rastom v budúcom roku. KRRZ preto hodnotí prognózu MF SR ako realistickú.