Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2014)

  • 28. 4. 2014

Rok 2013 priniesol opätovné zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií na Slovensku.

Hlavným dôvodom je pokles deficitu verejných financií aj po očistení o dočasné vplyvy oproti roku 2012. Konsolidácia spolu s reformou výsluhového zabezpečenia silových rezortov zlepšili hodnotu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti v minulom roku na 3 % z HDP oproti 4 % z HDP v roku 2012.