Pištoľníci v parlamente?

  • 22. 10. 2015

Prehľadnosť verejných financií na Slovensku sa za posledné roky výrazne zvýšila. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti priniesol oveľa viac svetla do toho, odkiaľ a kam smerujú verejné zdroje.

Preto je pre mňa nepochopiteľné, prečo je nutné už druhý rok po sebe na konci schvaľovania rozpočtu v národnej rade porušiť viaceré zásady dobrého hospodára1. Hovorím o zmenách v prognóze daní v parlamente.

Prognózovanie je neľahká úloha, najmä ak sa týka budúcnosti, vtipkoval voľakedy bejzbalová legenda Yogi Berra. Všetci môžeme mať svoj názor, ale z dlhodobého pohľadu je kľúčové, aby sa predikcie robili bez prifarbenia na ružovo, či na čierno. Práve preto máme na Slovensku dva výbory, ktoré združujú inštitúcie zaoberajúce sa makroekonomickými a daňovými predpoveďami. V prípade odborných otázok totiž politici nemajú žiadnu pridanú hodnotu. Napríklad aj európske pravidlá žiadajú, aby jednotlivé krajiny pripravovali svoje makroekonomické predpovede nezávisle (alebo aspoň aby boli nezávisle vyhodnocované). Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti taktiež pripisuje týmto dvom výborom dôležitú úlohu. V čom je teda problém?

V súlade s najlepšou praxou, vládny návrh rozpočtu každý rok smeruje do parlamentu s makroekonomickými a daňovými predikciami diskutovanými v hore uvedených dvoch výboroch. Lenže v posledných dvoch rokoch sa vždy „našiel“ pozmeňujúci návrh, ktorý tieto čísla spochybnil. Ani tohtoročné schvaľovanie nebolo výnimkou. Ak by ste čakali, že zmeny boli konzultované s členmi Výboru pre daňové prognózy, mýlite sa. Nie, čísla sa strieľali len tak od boku2.

„Pištoľníci“ pridali 200 mil. EUR do výberu DPH pre rok 2016. Na hotovostnej báze. Nevadí, že ciele verejných financií sú vyjadrené v akruálnej metodike. Dokonca prekážkou nebolo ani to, že máme trojročný rámec pre verejné financie. Do rokov 2017 a 2018 sa nepridalo nič. Pozorný čitateľ si všimne aj to, že zníženie sadzby DPH na základné potraviny v daňových číslach nie je, ale figuruje ako rezerva na strane výdavkov. Aby sa netrochárilo, 50 mil. EUR pribudlo aj do výberu spotrebných daní (samozrejme opäť len na hotovostnej báze). Ktorých? To už autor pozmeňujúceho návrhu nešpecifikoval. Môžeme len tipovať.

V rokoch kedy sa vláde darí zlepšovať výber DPH by sme takéto praktiky mohli vybaviť mávnutím ruky. Osobne však s takýmto postupom mám minimálne 4 problémy.

Po prvé, aj keby sme hneď v rovnakej výške vytvorili rezervu na strane výdavkov (teda by sme navýšené peniaze dopredu nerozdali), ide o nebezpečný precedens. O daňových prognózach by z princípu nemali rozhodovať politici.

Po druhé, motívom konania môže byť obchádzanie fiškálnych pravidiel. Ak napíšem arbitrárnu sumu na stranu príjmov aj výdavkov, prípadné sankcie v podobe zmrazovania výdavkov ma bolieť nemusia. Ľahko sa totiž zmestím pod umelo nafúknutú sumu.

Po tretie, tento rok sa nenavýšila len rezerva na lepší výber daní, ale aj pre významné investície. Inak povedané, ak dodatočné peniaze neprídu a investícia sa zrealizuje, deficit bude vyšší.

Po štvrté, ministerstvo financií v konečnej verzii rozpočtu zmeny v daňových prognózach neukazuje. Bežný človek sa z rozpočtu dozvie, že daňové prognózy použité v rozpočte boli schválené Výborom pre daňové prognózy a hodnotené ako realistické. O ich následnom arbitrárnom navýšení v parlamente sa dočíta v jednej suchej vete3, čísla však zostávajú staré. Z pohľadu transparentnosti to nie je najšťastnejšie.

Čo teda navrhujem? Z pohľadu transparentnosti by bolo žiaduce mať povinné vyjadrenie Výboru pre daňové prognózy pri každej zmene daňových a odvodových príjmov v parlamente (poslanci právo na zmenu pochopiteľne majú). Inak hrozí, že z daňových prognóz v rozpočte sa postupne opäť stane politická téma. A to už je len krok od toho, aby poslanci z brucha vyťahovali aj rast HDP, tvorbu hrubého fixného kapitálu, či export tovarov a služieb na budúci rok.

 


1 Celkovo trikrát, prvý rok (v septembri 2013) to isté urobilo samotné Ministerstvo financií SR, pri zaslaní návrhu rozpočtu na rokovanie vlády.
2 RRZ na tento problém upozorňovala tak na konci minulého roka ako aj v Správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti za rok 2014.

3 Rozpočet VS na roky 2015 až 2017 schválený NR SR (strana 27)