Odhad deficitu klesol na 5,5 % HDP (Semafor august 2023)

  • 25. 8. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 5,5 % HDP

  • KRRZ mierne znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2023. Oproti júlovej prognóze došlo k poklesu schodku o 52 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 6767 eur (5,5 % HDP). K medzimesačnému zlepšeniu odhadu výsledku hospodárenia prispeli najmä vyššie úrokové príjmy Štátnej pokladnice a nižšie čerpanie energo kompenzácií.
  • Pozitívna odchýlka prognózy KRRZ pre saldo VS v roku 2023 od schváleného rozpočtu je vo výške 0,9 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia rozpočtu ostáva naďalej nízke.
  • V porovnaní s odhadom vlády zverejneným 15. augusta v Správe o očakávanej skutočnosti za rok 2023 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ nižšia o 1,3 % HDP.
  • Očakávané výdavky na opatrenia vlády súvisiace s kompenzáciou cien energií dosahujú úroveň 2 820 mil. eur (2,3 % HDP), z čoho výdavky v objeme 1 056 mil. eur (0,9 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový negatívny vplyv opatrení na deficit nižší oproti rozpočtu o 1 610 mil. eur (1,3 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.