Evaluation of the General Government Budget Proposal for 2023-2025

Mimoriadna valorizácia dôchodkov výrazne zvyšuje deficit v roku 2023 (Semafor máj 2023)

  • 31. 5. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,2 % HDP

• KRRZ výrazne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2023. Oproti aprílovej prognóze došlo k nárastu schodku o 503 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 7 500 mil. eur (6,2 % HDP). K medzimesačnému zhoršeniu výsledku hospodárenia prispelo najmä schválenie mimoriadnej valorizácie dôchodkov a rodičovského príspevku.

• Pozitívna odchýlka prognózy KRRZ pre saldo VS v roku 2023 od schváleného rozpočtu je vo výške 0,2 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia rozpočtu naďalej ostáva nízke.

• V porovnaní s odhadom vlády zverejneným 26. apríla 2023 v Programe stability na roky 2023 až 2026 je úroveň deficitu prognózovaná KRRZ nižšia o 0,03 % HDP.

• Očakávané výdavky na opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií dosahujú úroveň 2 964 mil. eur (2,5 % HDP), z čoho výdavky v objeme 495 mil. eur (0,4 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový vplyv opatrení oproti rozpočtu nižší o 1 134 mil. eur (0,9 % HDP).

• Nižší výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejšie riziko pre schodok rozpočtu, odhadovaný výpadok dosahuje úroveň 629 mil. eur (0,6 % HDP). Príjmy znižujú opatrenia nezahrnuté do rozpočtu, najmä zníženie sadzby DPH pre gastro sektor a navýšenie daňového bonusu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.