Blog_JT_dochodky

Odhad deficitu pre rok 2023 vzrástol na úroveň 7,3 mld. eur, schodok zvyšujú výdavky na mimoriadny príspevok pre dôchodcov (Semafor november 2023)

  • 29. 11. 2023

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,0 % HDP

  • KRRZ výrazne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2023. Oproti októbrovej prognóze došlo k nárastu schodku o 539 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 7 310 mil. eur (6,0 % HDP). K medzimesačnému zhoršeniu odhadu výsledku hospodárenia prispeli najmä výdavky na mimoriadny príspevok pre dôchodcov.
  • V porovnaní s celkovým rozpočtom schváleným na rok 2023 KRRZ prognózuje deficit formálne nižší o 0,4 % HDP, čo znamená, že riziko prekročenia celkového rozpočtu ostáva naďalej nízke. Ministerstvo financií v poslednom zverejnenom odhade predpokladá tohtoročný deficit vo výške 7 550 mil. eur (6,2 % HDP); v porovnaní s ním je odhad KRRZ nižší o 0,2 % HDP.
  • V porovnaní s plánovaným deficitom mimo rezervy na energopomoc sa naopak odhaduje deficit vyšší až o 973 mil. eur (0,8% HDP).
  • Očakávané výdavky na opatrenia vlády súvisiace s kompenzáciou cien energií dosahujú úroveň 2 967 mil. eur (2,4 % HDP), z čoho výdavky v objeme 1 100 mil. eur (0,9 % HDP) by mali byť financované z fondov EÚ. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový negatívny vplyv opatrení na deficit nižší oproti rozpočtu o 1 469 mil. eur (1,2 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.