Deficit znižuje pomalé čerpanie investícií štátneho rozpočtu (Semafor august 2022)

  • 31. 8. 2022

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 3,8 mld. eur

• KRRZ mierne znížila odhadovanú úroveň deficitu VS v roku 2022, oproti júlovej prognóze došlo k poklesu schodku o 183 mil. eur (0,2 % HDP). Deficit VS tak môže dosiahnuť úroveň 3 789 mil. eur (3,5 % HDP). K zlepšeniu očakávaného výsledku hospodárenia VS prispelo najmä pomalšie čerpanie kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu (ŠR).

• Pozitívna odchýlka prognózy od salda rozpočtu je vo výške 1 425 mil. eur (1,3 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na rýchly nárast cien a prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine.

• Výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet, odhadovaný príspevok k zlepšeniu salda dosahuje úroveň 1 809 mil. eur (1,7 % HDP). Vyšší výnos očakávame najmä pri daniach, kde vysoká inflácia navyšuje rast makroekonomických báz oproti predpokladom rozpočtu (najmä dane z práce a DPH).

• Čerpanie prostriedkov z EÚ fondov a Fondu obnovy naďalej zaostáva za očakávaniami, čo možno vidieť v nízkych úrovniach čerpania výdavkov na spolufinancovanie. Odhadovaná úspora oproti rozpočtu predstavuje 278 mil. eur (0,3 % HDP).

• Ministerstvo financií SR (MF SR) zverejnilo v polovici augusta odhad deficitu pre rok 2022 na úrovni 5 187 mil. eur (4,9 % HDP). Odchýlka aktuálnej prognózy KRRZ od odhadu MF SR je pozitívna a dosahuje úroveň 1 398 mil. eur (1,3 % HDP), pričom vyplýva najmä z nižšieho očakávaného čerpania kapitálových výdavkov ŠR a výdavkov na spolufinancovanie k EÚ fondom.

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.