Hodnotenie Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019

  • 16. 11. 2016

Nová vláda v apríli 2016 rozhodla o posunutí termínu splnenia strednodobého cieľa z roku 2017 do roku 2019 a nevyužíva tak pozitívne vplyvy, vrátane priaznivého ekonomického vývoja, na zrýchlenie konsolidácie a zníženie dlhu mimo sankčných pásiem, čo rada hodnotí negatívne najmä z pohľadu zámerov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Rada hodnotí pozitívne, že návrh rozpočtu špecifikuje väčšinu opatrení zapracovaných v rozpočte a fiškálny rámec v rokoch 2018 a 2019 je v porovnaní s doterajšou praxou postavený na realistickejších predpokladoch. Napriek tomu, že rada identifikovala riziká a na dosiahnutie rozpočtových cieľov je potrebné prijať dodatočné opatrenia, splnenie strednodobého cieľa v podobe štrukturálne vyrovnaného rozpočtu v roku 2019 možno považovať za realistické.

Posunutím termínu splnenia strednodobého cieľa a priaznivým makroekonomickým vývojom, ktorý v najväčšej miere prispeje k zníženiu deficitu, bol vytvorený priestor na zlepšenie deficitu bez nutnosti prijímať významné konsolidačné opatrenia. Úroveň dlhu by podľa návrhu rozpočtu aj odhadu RRZ mala ku koncu roka 2019 zostať v prvom sankčnom pásme. Aj napriek tomu, že splnenie strednodobého rozpočtového cieľa v roku 2019 je realistické, bolo by žiadúce, aby vláda prijala ďalšie opatrenia na zníženie dlhu mimo sankčných pásiem a využila prípadné neočakávané pozitívne vplyvy na zrýchlenie konsolidácie.