Pomalšie čerpanie výdavkov znamená nižší deficit (Semafor október 2021)

  • 28. 10. 2021

KRRZ odhaduje deficit hospodárenia verejnej správy (VS) na úrovni 6,6 mld. eur

• KRRZ výraznejšie znížila odhad deficitu VS v roku 2021, zmena oproti septembrovej prognóze predstavuje 303 mil. eur. Zlepšenie deficitu je spôsobené najmä pomalším čerpaním výdavkov štátneho rozpočtu a v zdravotníctve. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS dosiahnuť úroveň 6 570 mil. eur (6,7 % HDP).

• Odchýlka očakávaného deficitu VS od aktuálneho odhadu vlády je pozitívna vo výške 1 148 mil. eur (1,1 % HDP), čo znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou ostáva nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej dôsledkov na makroekonomický vývoj.

• Vzhľadom na schválenie novely zákona o štátnom rozpočte nie je cieľ deficitu z pôvodného rozpočtu na úrovni 7,4 % HDP aktuálny. Z tohto dôvodu KRRZ od júnovej prognózy nevyhodnocuje odchýlku očakávaného deficitu voči pôvodnému rozpočtu. Aktuálny odhad vlády zverejnený v rámci Návrhu rozpočtu VS na roky 2022-2024 predpokladá deficit vo výške 7,9 % HDP.

• Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti očakávaniam vlády odhadujeme vo výdavkoch štátneho rozpočtu. Úspora vo výške 710 mil. eur (približne 0,7 % HDP) vyplýva najmä z pomalšieho čerpania kapitálových výdavkov, keďže nízke tempo rastu pozorované počas prvých deviatich mesiacov nezodpovedá vysokej úrovni koncoročných výdavkov predpokladaných vládou.

Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnej prognóze dosahujú výšku spolu 2 982 mil. eur (3,1 % HDP), pričom oproti odhadu vlády je vplyv na saldo VS nižší o 195 mil. eur (0,2 % HDP).

Ďalšie podrobnosti nájdete v pripojených súboroch.