Strednodobé fiškálne prognózy

Strednodobá fiškálna prognóza alebo strednodobý semafor prognózuje koncoročné plnenia jednotlivých príjmových a výdavkových položiek subjektov VS na aktuálny rok ako aj na nasledujúce tri roky v súlade s horizontom rozpočtu. Východiskom prognózy pre aktuálny rok je odhad z rozpočtového semaforu, v strednodobom horizonte je pre odhad fiškálnych indikátorov kľúčová makroekonomická prognóza RRZ.

Cieľom strednodobého semaforu je identifikácia a vyhodnotenie fiškálnych rizík na strednodobom horizonte a predikcia jednotlivých fiškálnych ukazovateľov, predovšetkým úrovne salda hospodárenia VS a štrukturálneho salda, ako aj výška hrubého a čistého dlhu.

Strednodobá fiškálna prognóza je pripravovaná v nadväznosti na zverejnenie makroekonomickej prognózy RRZ, tým pádom vychádza s rovnakou periodicitou.