Stanoviská

Jednou z úloh Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, vymedzenou v čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je vypracovávanie a zverejňovanie stanovísk k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady na podnet poslaneckého klubu alebo z vlastnej iniciatívy.

Stanoviská k legislatívnym návrhom opatrení (tiež „Kvantifikácia vplyvu opatrení“ a „Costing“) by mali poskytnúť odpovede na základné otázky. Po prvé, ktoré ekonomické subjekty (domácnosti, firmy) sú najviac ovplyvnené navrhovanou legislatívou a v akej miere? Druhou otázkou je, ako ovplyvnia legislatívne zmeny makroekonomický vývoj v krátkodobom ale aj dlhodobom horizonte? Poznať odpovede je nevyhnutným predpokladom na to, aby sa dali kvantifikovať rozpočtové vplyvy legislatívy, čo je ťažiskom stanovísk RRZ. Cieľom je sformulovať stanovisko, do akej miery ovplyvnia opatrenia ukazovatele verejných financií na strednodobom horizonte a čo prinesú z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Okrem samotnej kvantifikácie môže vypracované stanovisko poukázať na relevantné a odborné informácie, ktoré by mali prispieť ku skvalitneniu verejnej diskusie, a tým poskytnúť dostatok argumentov na prijatie alebo neprijatie navrhovaného opatrenia.

Kategória
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 57
Dátum prijatia Názov/číslo požiadavky Zadávateľ Kategória Typ Termín dodania
11. 4. 2019
KO-2019/02
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 11. 4. 2019
11. 4. 2019
KO-2019/01
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 11. 4. 2019
22. 2. 2019
01/2019
RRZ Stanoviská 22. 2. 2019
18. 9. 2018
05/2018
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 18. 9. 2018
3. 9. 2018
04/2018
Poslanecký klub Sloboda a Solidarita Stanoviská
21. 6. 2018
02/2018
Poslanecký klub Sloboda a Solidarita Stanoviská 15. 2. 2019
21. 2. 2018
02/2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Stanoviská 6. 3. 2018
24. 1. 2018
01/2018
Poslanecký klub hnutia OĽANO Kvantifikácia vplyvu opatrení 16. 2. 2018
26. 7. 2017
02/2017
doc.Ing.Miroslav Beblavý, PhD., poslanec NRSR Stanoviská 22. 8. 2017
21. 3. 2017
01/2017
RRZ Stanoviská 21. 3. 2017
27. 9. 2016
03/2016
Poslanecký klub strany SaS Stanoviská 1. 12. 2016
6. 9. 2016
02/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Stanoviská 19. 10. 2016
29. 6. 2016
01/2016
Poslanecký klub strany OĽaNO a nezaradení poslanci NRSR Eugen Jurzyca, Jana Kiššová Stanoviská 19. 7. 2016
2. 10. 2015
01/2015
Poslanecký klub strany OĽaNO a nezaradení poslanci NRSR Eugen Jurzyca, Jana Kiššová Stanoviská 5. 11. 2015
19. 8. 2014
01/2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Stanoviská 28. 8. 2014
1. 7. 2013
01/2013
Národná rada Slovenskej republiky Stanoviská 4. 7. 2013
14. 9. 2012
01/2012
Poslanecký klub strany SDKÚ-DS Stanoviská 5. 12. 2012