Stanoviská

Jednou z úloh Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, vymedzenou v čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je vypracovávanie a zverejňovanie stanovísk k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady na podnet poslaneckého klubu alebo z vlastnej iniciatívy.

Stanoviská k legislatívnym návrhom opatrení (tiež „Kvantifikácia vplyvu opatrení“ a „Costing“) by mali poskytnúť odpovede na základné otázky. Po prvé, ktoré ekonomické subjekty (domácnosti, firmy) sú najviac ovplyvnené navrhovanou legislatívou a v akej miere? Druhou otázkou je, ako ovplyvnia legislatívne zmeny makroekonomický vývoj v krátkodobom ale aj dlhodobom horizonte? Poznať odpovede je nevyhnutným predpokladom na to, aby sa dali kvantifikovať rozpočtové vplyvy legislatívy, čo je ťažiskom stanovísk RRZ. Cieľom je sformulovať stanovisko, do akej miery ovplyvnia opatrenia ukazovatele verejných financií na strednodobom horizonte a čo prinesú z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Okrem samotnej kvantifikácie môže vypracované stanovisko poukázať na relevantné a odborné informácie, ktoré by mali prispieť ku skvalitneniu verejnej diskusie, a tým poskytnúť dostatok argumentov na prijatie alebo neprijatie navrhovaného opatrenia.

Kategória
Zrušiť filter
Počet výsledkov: 55
Dátum prijatia Názov/číslo požiadavky Zadávateľ Kategória Typ Termín dodania
24. 5. 2024
KO-2024/07
Poslanecký klub Progresívne Slovensko Kvantifikácia vplyvu opatrení 10. 6. 2024
17. 1. 2024
KO-2024/06
Poslanecký klub Progresívne Slovensko Kvantifikácia vplyvu opatrení 22. 4. 2024
17. 1. 2024
KO-2024/05
Poslanecký klub Progresívne Slovensko Kvantifikácia vplyvu opatrení 11. 3. 2024
17. 1. 2024
KO-2024/04
Poslanecký klub Progresívne Slovensko Kvantifikácia vplyvu opatrení 26. 2. 2024
22. 2. 2024
RRZ Stanoviská 22. 2. 2024
22. 1. 2024
KO-2024/03
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 14. 2. 2024
17. 1. 2024
KO-2024/02
Poslanecký klub Progresívne Slovensko Kvantifikácia vplyvu opatrení 19. 2. 2024
11. 1. 2024
KO-2024/01
Poslanecký klub SLOVENSKO Kvantifikácia vplyvu opatrení 24. 1. 2024
3. 10. 2023
RRZ Stanoviská 10. 10. 2023
3. 4. 2023
KO-2023/6
Poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita Kvantifikácia vplyvu opatrení 25. 5. 2023
3. 5. 2023
05/2023
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 3. 5. 2023
2. 5. 2023
RRZ Stanoviská 2. 5. 2023
14. 3. 2023
KO-2023/4
Poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita Kvantifikácia vplyvu opatrení 22. 3. 2023
23. 1. 2023
Generálna prokuratúra SR Stanoviská 21. 3. 2023
22. 2. 2023
KO-2023/3
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 23. 2. 2023
8. 2. 2023
KO-2023/2
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 8. 2. 2023
31. 1. 2023
KO-2023/1
Poslanecký klub Národnej rady SR Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Kvantifikácia vplyvu opatrení 7. 2. 2023
18. 11. 2022
LRRZ/2022-15
RRZ Stanoviská 18. 11. 2022
8. 11. 2022
LRRZ/2022-14
RRZ Stanoviská 8. 11. 2022
27. 10. 2022
Európska komisia Stanoviská 27. 10. 2022
24. 5. 2022
KO-2022/02
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 15. 6. 2022
16. 5. 2022
KO-2022/01
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 15. 6. 2022
1. 6. 2022
6/2022
Kancelária prezidenta SR Stanoviská 6. 6. 2022
16. 3. 2022
16032022
RRZ Stanoviská 16. 3. 2022
27. 7. 2021
KO-2021/03
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 1. 10. 2021
20. 7. 2021
KO-2021/02
Poslanecký klub Sloboda a Solidarita Kvantifikácia vplyvu opatrení 16. 9. 2021
23. 6. 2021
KO-2021/01
Poslanecký klub Sloboda a Solidarita Kvantifikácia vplyvu opatrení 16. 8. 2021
21. 6. 2021
S-2021/06
RRZ Stanoviská 21. 6. 2021
8. 6. 2021
RRZ Stanoviská 8. 6. 2021
26. 3. 2021
S-2021/03
RRZ Stanoviská 26. 3. 2021
14. 12. 2020
S-2020/12
RRZ Stanoviská 14. 12. 2020
8. 12. 2020
S-2020/12/08
RRZ Stanoviská 8. 12. 2020
23. 11. 2020
S-2020/11
RRZ Stanoviská 23. 11. 2020
19. 5. 2020
KO-2020/02
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 20. 5. 2020
20. 3. 2020
KO-2020/01
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 20. 3. 2020
7. 6. 2019
KO-2019/05
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 7. 6. 2019
3. 5. 2019
KO-2019/04
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 3. 5. 2019
17. 4. 2019
KO-2019/03
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 17. 4. 2019
11. 4. 2019
KO-2019/02
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 11. 4. 2019
11. 4. 2019
KO-2019/01
RRZ Kvantifikácia vplyvu opatrení 11. 4. 2019